Cesar Den Dolder

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Bewezen effectief!

E-mail Afdrukken PDF

De stelling dat oefentherapie een effectieve behandelmethode is, krijgt in toenemende mate ook wetenschappelijke onderbouwing. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van de Gezondheidsraad2 dat veel mensen met lichamelijke klachten zich in het dagelijks leven beter redden wanneer ze oefentherapie krijgen. Bewezen effectief1 is oefentherapie voor subacute en chronische lage rugklachten, etalageziekte (claudicatio intermittens), artrose van de knie, taaislijmziekte (cystic fibrosis) en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD).

Daarnaast zijn er volgens de Gezondheidsraad gerede aanwijzingen dat oefentherapie effectief is bij patiënten die een beroerte hebben gehad, patiënten met de ziekte van Parkinson, de ziekte van Bechterew en artrose van de heup.

Gezien de veelal gunstige effecten van oefentherapie adviseert de raad ten slotte ook intensivering van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van oefentherapie bij met name nek- en schouderklachten, RSI/KANS, reumatoïde artritis, astma en bronchiëctasieën. De Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar Mensendieck (VvOCM) onderschrijft het advies van de raad en heeft het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek tot een van haar belangrijkste beleidsspeerpunten voor de komende jaren benoemd.

Kijken we naar de duur en de aard van de klachten en naar het zorgverleden van de cliënt, dan blijkt dat oefentherapie Cesar/Mensendieck een opmerkelijke positie inneemt in het bredere, paramedische krachtenveld.

Onderzoek1 heeft uitgewezen dat oefentherapiecliënten over het algemeen al langdurig klachten hebben (de helft zelfs al langer dan een jaar), die bovendien voor een aanzienlijk deel (40%) recidiverend van aard zijn. Eenderde van deze cliënten heeft zich voor deze klachten eerder al elders laten behandelen. Het omgekeerde - cliënten die na afloop van oefentherapie een andere paramedische behandeling zoeken - komt nauwelijks voor. Dit duidt erop dat cliënten die eenmaal zijn uitgekomen bij oefentherapie, daarna geen andere behandeling meer nodig hebben en op eigen kracht verder kunnen.

1 Oefentherapie Cesar, oefentherapie Mensendieck en fysiotherapie: de patiëntenpopulaties vergeleken. NIVEL-rapportage op basis van gegevens uit de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ). Utrecht, 2004.

2 Oefentherapie. Rapport van de Gezondheidsraad. Den Haag, 2003.

 

Het is vandaag:

Donderdag, 18 oktober 2018

Advertenties


Banner